Pallar och returpallar DSV

I linje med vårt kvalitets- och miljöarbete använder vi EUR-pall för leverans av gods med våra valda transportörer. Pallarna ska gå i retur till transportör vid leverans.

Hur går pallbytet till?

Vid leverans ska godkänd EUR-pall gå i retur. Returen ska göras direkt vid lossning av godset. Information om detta ska stå i fraktsedelns instruktioner.

 

Om ni inte har EUR-pall

Om ni inte har godkända EUR-pall att lämna i retur, så har transportören ofta ett pallkvitto med sig, som ni får skriva på. I annat fall kan man utnyttja fraktsedeln som pallkvitto. Ni skall alltså kvittera att pallbyte inte är utfört. 

Har ni inte godkänd EUR-pall att lämna i retur debiteras ni en kostnad, för närvarande 120 kr/pall.

Kvitterat pallkvitto, eller fraktsedel, skickas av transportören till DSV/LMS-avdelningen i Landskrona för registrering. Efter detta får ni ett saldobesked med information hur många pallar ni är skyldiga DSV.

 

Returnera pallskuld

Om du vill returnera en pallskuld till DSV, bokar du enklast detta via ett mail till lms@se.dsv.com 

- Ange organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer samt antal EUR-pall som ska hämtas i retur. Har du inte något kundnummer, går det också bra att ange skuldkvittots nummer som referens.

- En fraktsedel ska skapas vid returen. Chaufför ska kvittera med bilnummer och namn när han lastar. Du ska behålla en del som kvittens.

Om du inte har egna fraktsedlar, ange det vid bokning så tar chaufför fraktsedel med sig.

Om det missas, ta ett vanligt papper och skriv ner uppgifterna (avsändare och kundnummer) och låt chaufför kvittera detta med namn och bilnummer.

OBS! En utfärdad faktura krediteras endast om det kan påvisas att DSV har brustit i sina rutiner.

Vad är en icke godkänd EUR-pall?

- Pallen har ingen godkänd märkning.

- En bräda, regelbräda eller kloss saknas.

- En däcks-, regel- eller bottenbräda är bruten.

- En bräda (däck eller botten) eller kloss är urflisad så att ett spik- eller skruvskaft har blivit synligt.

- Spik eller skruv har lossnat eller sticker upp ovanför däcks- eller bottenbrädor.

- Pallen är smutsig eller fuktig.

- Hörnklossarna eller någon mittkloss har ingen läsbar märkning.

- Pallen har skador eller avvikelser från föreskrivna krav på mått, virkeskvalitet eller hållfasthet.

- Märkning på kloss/klossar är sprayad med färg eller övermålad.

- Pallen inte är rensad från påhäftad plast, papper eller liknande.