Miljömärkningar

För oss på Procurator är det viktigt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi strävar därför alltid efter att finna produkter som på olika sätt minimerar miljöpåverkan och resursförbrukning så långt som det är möjligt. I vårt breda sortiment finns därför många produkter som på olika sätt bidrar till att minska belastningen på miljön.

 

Symbolförklaring

Det finns flera olika miljömärkningar. De har en sak gemensamt; de uppfyller på olika sätt krav som på ett ansvarsfullt sätt värnar om miljön.

Procurator Eco

Procurator Eco

Vår egen symbol för att visa på produkter som vi anser är ett bra alternativ i jämförelse med andra liknande produkter. Vi vill understryka att detta inte är en miljömärkning och att den bedömning som vi gjort bygger på information vi erhåller från leverantörer och producenter.

 

Der Blau Engel

Der Blaue Engel

Blå ängeln är ett officiellt tyskt miljömärke som sedan 1978 har satt standarder för miljövänliga produkter och tjänster. En oberoende instans tilldelar symbolen till miljövänliga produkter enligt fastställda kriterier.

Läs mer på www.blauer-engel.de/en

 

 

Bra Miljöval

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) miljömärke. Kraven är hårdare än för Svanen och EU-blomman och handlar förutom att få bort gifter i tillverkningen även om att minska den totala energianvändningen och att använda förnyelsebara energikällor.

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

 

 

Energy Class

Energimärkning 

Energimärkning visar hur pass energikrävande en vara är. Det finns en obligatorisk energimärkning som omfattar allt fler hushållsapparater. Energieffektiviteten visas med pilar från rött till grönt och med bokstäver A-G där A är lägst energiförbrukning och G är högst. Idag är det Statens Energimyndighet, STEM, som ansvarar för att energimärkningen efterföljs.

Läs mer på www.energimyndigheten.se

 

 

Energy Star

Energy Star

Energy Star är en frivillig miljöstandard som anger för konsumenterna att produkterna uppfyller vissa normer när det gäller energieffektivitet. År 2001 undertecknade EU ett avtal med US EPA för att introducera Energy Star i Europa. Märkningen vägleder konsumenterna till energieffektiva produkter, vilket sparar energi – lägre elkostnader.

Läs mer på www.energystar.gov/

 

 

EU Ecolabel

EU Ecolabel

EU-blomman baserar sig på gemensamt fastställda kriterier för olika grupper av produkter. Olika nationella myndigheter har behörighet att utdela symbolen till olika produkter och tjänster. För att märket ska tilldelas måste såväl tillverkningen av produkten som användning och bortskaffning belasta miljön mindre än genomsnittet.

Läs mer på http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 

Fairtrade

Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer på www.fairtrade.se

 

Krav

KRAV

Krav är det svenska miljömärket för mat. Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer på www.krav.se

 

Oekotex

Oekotex

OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Exempel på produkter som kan certifieras: råa och färgade/förädlade garner, råa och färgade/förädlade tyger och stickvaror, konfektionerade artiklar (kläder av alla slag, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker och mycket mer)

Läs mer på www.oeko-tex.com/se/

 

PEFC

PEFC

PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” vilket betyder ”Program för bekräftelse av skogscertifierings system”. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled.

Läs mer på pefc.se

 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Organisationen grundades 1987 och arbetar inom skogsbruk, jordbruk, klimat och turism.

Läs mer på www.rainforest-alliance.org/sv

 

Svanen
Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning. Produkterna måste uppfylla vissa miljökriterier som omprövas vart tredje år.

Läs mer på www.svanen.se