CleanPilot - digitalt verktyg för städbranschen

Cleanpilot

Vill du göra städningen smartare och säkerställa slutleveransen för din beställare? Då ska du använda dig av CleanPilot - en mjukvara och app som underlättar översikt, informationsutbyte, dokumentation och kommunikation.

Vad är CleanPilot?

CleanPilot är ett verktyg i tre delar som ger dig digital överblick av städytor, arbetsuppgifter per städyta och statusrapporter i realtid över hur städarbetet fortgår.

Det förenklar arbetet och gör samtidigt kommunikationen smidig mellan lokalvårdare, arbetsledare, fastighetsförvaltare och beställare.

Verktyget möjliggör även dokumentation som extraarbete och eventuella avvikelser.

Med CleanPilot blir arbetet smartare för alla parter.

Upptäck vad användare säger om CleanPilot: Buskeruds kommun

Fördelar

Eftersom allting går att dokumentera blir arbetet effektivare. Om till exempel en arbetsuppgift måste skjutas upp eller tas över av någon annan är det enkelt att organisera om och uppdatera rätt person.

Det här innebär också att upplärning av resurser och vikarier blir lättare att genomföra.

Förutom att allt går att följa i realtid är det lätt att kommunicera mellan varandra via ett meddelandesystem.

Verktyget innebär också att den nordiska kvalitetsstandarden INSTA800 blir lättare att följa. 

Kom igång

Genom vårt samarbete med norska Datec - utvecklaren av CleanPilot, har Procurator och systerbutikerna Supplies Direct ensamrätt i Sverige att erbjuda dig CleanPilot som består av tre delar:

  • appen CleanPilot GO 
  • webbportalen CleanPilot Direct
  • webbportalen CleanPilot Value

Vi har kompetensen och kunskapen för att hjälpa dig komma igång med CleanPilot.

Kontakta oss via 010 517 00 00 eller cleanpilot@procurator.com

Bläddra i broschyr om CleanPilot (pdf)

 

För lokalvårdaren - appen CleanPilot GO för iPad

Cleanpilotgoinfo

Det här är appen för dig som är lokalvårdare.

Med den utför du ditt dagliga arbete på ett smartare sätt.

Upptäck CleanPilot GO >>

För städleverantör - CleanPilot Direct

Cleanpilotdirectinfo

CleanPilot Direct är en portal på webben för städleverantörer men även för fastighetsförvaltare.

Där får du data och översikt över varje enskilt projekt i realtid.

Mer om CleanPilot Direct >>

För beställare - CleanPilot Value

Cleanpilotvalueinfo

Det här är webbportalen för dig som är beställare av städtjänsten.

Här får du åtkomst till realtidsdata, kan hämta rapporter och följa status för uppgifterna.

Ta reda på mer om CleanPilot Value >>