Smitte og smittespredning

Forefindes der risici for eksponering af influenza, roskildesyge, ebola, svineinfluenza, fugleinfluenza eller en pandemi i dit arbejdsmiljø?

Virus i mikroskop

God personlig hygiejne med sæbe, vand og/eller håndsprit er det første step mod at beskytte både dig selv og dine omgivelser ved risiko for smitte og smittespredning. Desuden findes der personligt sikkerhedsudstyr for yderligere sikkerhedstiltag.

Væsketætte engangskitler, beskyttelsesdragter, åndedrætsværn, skoovertræk, beskyttelseshandsker etc. er eksempler på sikkerhedudstyr, som plejepersonale, laboratoriepersonale, landmænd, sanitetsmedarbejdere med flere skal anvende for at beskytte sig selv og - ikke mindst - forhindre smitte og smittespredning.

 

Dit arbejdsmiljø bestemmer dit valg af sikkerhedsudstyr

På mange arbejdspladser udsættes ansatte dagligt for biologiske risikokfaktorer som smittsomme sygdomme. Det kan handle om smitterisiko ved f.eks. berøring mellem mennesker, menneske og dyr eller om luftbårne mikroorganismer. Såvel arbejdsgiver som arbejdstager skal i så fald kende til og tage forholdsregler for at forhindre smitte og smittespredning - f.eks. gennem korrekt brug og valg af sikkerhedsudstyr. 

Vagl af sikkerhedsudstyr beror på risiko-klasser, beskyttelsesniveauer samt direktiver og bestemmelser for det personlige arbejdsmiljø. Vi har et stort sortiment af produkter for personligt sikkerhedsudstyr ved smitte og smittespredning. 

  

Produktforslag

Vi har et stort sortiment af produkter, som passer til dit arbejdsmiljø. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge! - vi hjælper dig gerne.

Icon

Personligt sikkerhedsudstyr og produkter ved smitte og smittespredning

I tilfælde af, at en arbejdsplads eller et område er blevet kontamineret, se desuden:

Icon

Produkter ved sanering