Tips til vinterarbejde på tage

Skotta Tak

Alt arbejde på tage er risikabelt, især om vinteren med sne og is. Arbejder du med vedligehold af tage, eller snerydning af tage, er her et par tips, der er gode at huske. 

Kolde facts:
 • ​Nyfalden sne vejer op til 300 kg. pr. m2, så det løber hurtigt op i flere tons sne, der kan ligge på taget
 • Vinterperioden anses at omfatte perioden fra 1. oktober til 31. marts
 • Sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget vil primært være afkøling af kroppen
 • Istapper og sne fra taget kan forårsage skader, hvis det falder ned. Spær omhyggeligt området af eller sørg for at fjerne det, så ingen kommer til skade
 • For alle grundejere – altså også virksomheder – i byer og bymæssige bebyggelser gælder den overordnede regel, at fortove og trapper, som grænser til offentlig vej skal være ryddede og saltede mellem klokken syv om morgenen (søndage dog først fra klokken otte) og klokken 22 om aftenen.
 • Reglerne om snerydning og saltning af virksomheder er skrappere end reglerne for private husejere.

Husk desuden, at virksomheden også har ansvaret for medarbejderens sikkerhed ved glat føre ved skiftende arbejdssteder.

>> Hvem har ansvaret for den ansattes sikkerhed ved glat føre ved skiftende arbejdssteder?

Se Arbejdstilsynets regler vedr. forebyggelse af glatføre-ulykker

 

Virksomheder, der arbejder på tage (eller i højden generelt), skal først og fremmest følge Arbejdstilsynets At-vejledning 2.4.2 "Fald fra højden ved arbejde på tage". Herunder sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder eller færdes på steder, hvorfra der er risiko for tilskadekomst ved nedstyrtning eller gennemstyrtning. OBS: Det gælder uanset, hvor højt over jorden arbejdet foregår. Husk, at personligt faldsikringsudstyr er en løsning beregnet til kortvarigt arbejde, normalt ikke over 4 mandetimer for opgaven. Faldsikringsudstyr må kun anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, fx rækværk, stillads eller personløfter.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal vælges under hensyntagen til arbejdets art og karakter, højden, der arbejdes i, samt under hensyn til de forhold, hvorunder arbejdet udføres. Desuden skal det sikres, at medarbejderne har den viden/instruktion og det udstyr der skal til, for at udføre arbejdet.

Se også: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde samt At-Vejledning D5.5-3 om faldsikring.

 

Tips til at arbejde sikkert på tage

 • Anvend personlig faldsikring hvor påkrævet iht. regler og påbud

 • Sikr at din forankring holder til et fald

 • Sikr dine redskaber - bl.a. ved hjælp af Ergodyne Tool Connectors

 • Afspær risikområder

 • Tag aldrig chancen! Afbryd arbejdet ved mindste usikkerhed eller tvivl

 • Brug aldrig faldsikringsudstyr uden forudgående instruktion

 • Hav en beredskabsplan i tilfælde af fald

 • Arbejd aldrig alene i højden

Kontrol af faldsikringsudstyr

Dit faldsikringsudstyr skal efterses af en såkaldt "kompetent person" mindst én gang årligt.

Vi kan foretage serviceeftersyn af dit udstyr - eller vi kan uddanne dig til at blive "kompetent person" og dermed i stand til at udføre lovpligtige eftersyn af virksomhedens faldsikring.

Kontakt os for yderligere informationer +45 7611 5000.