Arbejdsmiljønyt

Eye _news

 

Her samler vi links til aktuelle arbejdsmiljø-nyheder fra f.eks. myndigheder, brancheorganisationer og medier.

 

Marts 2018 

Ny prognose viser stigning i alvorlige arbejdsulykker i 2015

I ’Strategi for Arbejdsmiljøindsatsen fra 2011’ er det aftalen, at der inden 2020 skal være 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker i Danmark. I perioden fra 2011 til 2015, er forekomsten af alvorlige arbejdsulykker samlet faldet med 15%, hvilket er positivt. Desværre er antallet af alvorlige ulykke steget med 4,7% i antallet af anmeldte alvorlige arbejdsulykker pr. 1000 beskæftigede i 2015.

Skal vi knække kurven sammen?

Vi afholder temadag 10. oktober 2018. Yderligere info og tilmelding følger snarest. Send gerne mail med forhåndsinteresse til tina.begemann@procurator.com - så får du direkte besked om agenda, indlægsholdere mm. Vi har allerede tilsagn fra senioforsker Pete Kines, der har arbejdet videre på Vision Zero modellen. 

 


 

December 2017 - 

5 spørgsmål er nok til at vise en sammenhæng med risikoen for ulykker 

- ny undersøgelse viser: Oplever en medarbejder et problem på bare en af 5 faktorer, så fordobler det risikoen for ulykker.

  1. Jeg får den nødvendige vejledning og instruktion i sikker udførelse af arbejdet
  2. Ledelsen opmuntrer medarbejderne til at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram

  3. Ledelsen inddrager medarbejderne i beslutninger vedrørende sikkerhed

  4. Vi hjælper hinanden med at arbejde sikkert, selv når arbejdsplanen er stram

  5. Vi mener, at mindre ulykker er en normal del af det daglige arbejde.

 


Branchevejledning Erhvervsmæssig Træklatring fra BAU Jord til Bord

Arbejdstilsynets vejledning 2.4.3 om Arbejde i Højden fra reb


 

GRATIS VÆRKTØJ - Safety Observer app -  gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og -adfærd på en arbejdsplads.

Læs også: Sikre Målinger via Videncenter for Arbejdsmiljø. Herunder cases og hvordan app'en bruges.

Læs også: Ny app gør det nemt at måle sikkerheden via Videncenter for Arbejdsmiljø

 


"arbejdsmiljøet er lige vigtigt i begyndelsen og slutningen af et langt arbejdsliv, men forskellige faktorer afgør, hvordan man sikrer de bedste vilkår for unge og seniorer."

>> Læs om konferencen og forskellige artikler på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside


 

Download ny branchevejledning om sikkerhed og sundhed ved røgdykning

Brand & Redning har udarbejdet en ny branchevejledning, der gennemgår regler og udstyr til røgdykkere. Herunder personlige værnemidler og åndedrætsværn, samt hvordan det vedligeholdes. Spørg gerne os angående service af teknisk udstyr og beklædning m.m. til brand & redning. Kundeservice: +45 7611 5000 

 


 

August 2017 - 7 tips til at komme godt i gang efter ferien: Videncenter for Arbejdsmiljø

 

Opstarten på job efter ferien kan være lidt hård for mange af os. Med et par gode råd fra specialist i personlig effektivitet, Dorthe Rindbo, kan overgangen fra ferie til job gøres lidt mere behagelig og effektiv.

 

Juni 2017 - Arbejdsskader, årsopgørelse 2016: Arbejdstilsynet 

28. april 2017 - ILO (International Labour Organization): International dag for arbejdssikkerhed

14. december 2016 - Arbejdsmiljøviden: Vision Zero - En vision om at alle ulykker er mulige at forebygge

December 2016 - BAR Jord til Bord: Fakta om ergonomiske forhold i mejeribranchen

12. december 2016 - Sikkerhedspark.dk: Webside med info om den nye sikkerhedspark

12. december 2016 - Videncenter for Arbejdsmiljø: Ny sikkerhedspark skal forebygge ulykker i byggebranchen

7. december 2016 - BAR Bygge & Anlæg: Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg 

25. november 2016 - Arbejdstilsynet: Arbejde i højden fra reb - At-vejledning 2.4.3

03. oktober 2016 - JydskeVestkysten: De fleste dødelige arbejdsulykker sker om mandagen 

06. september 2016 - Videncenter for arbejdsmiljø: Håndværkere spiller sig ind på byggepladsen